ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

 

 ฝ่ายนิเทศและประเมินผลการศึกษา

 

 นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์

นักบริหารการศึกษาต้น

หัวหน้าฝ่ายนิเทศและประเมินผลการศึกษา

 


 

นางอภันตรี   พรรณาสุระ

ศึกษานิเทศก์


นางสาวทัดหทัย   ไกรยสวน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


  

นายชัยทวี  คงคูณ

คนงานทั่วไป

Super User