ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

 

 2. หน้งสือแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ที่ รอ 51006/ว28 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรียน ผอ.สพป.รอ เขต1,2,3 /ผอ.เขต 27/นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง)

 

4. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อย โอกาส ของ อบจ.ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ของ อบจ.ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

6. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา          

7. ใบสมัครขอรับความช่วยเหลือสำหรับนักเรียน             

8. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด                   เบอร์โทรศัพท์  043-516715

ผู้ประสานงาน  1. นางนิชาภา   เวฬุวันรักษ์         เบอร์โทรศัพท์   06-2696-3591                       

                        2. นางอภันตรี   พรรณาสุระ         เบอร์โทรศัพท์  06-5094-5474                       

                        3. นางสาวทัดหทัย    ไกรยสวน  เบอร์โทรศัพท์  09-5662-2365  

                       

จำนวนผู้เข้าชม

007180
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
282
237
1189
5353
3197
3245
7180

Your IP: 3.235.74.184
2020-03-28 17:52